Regenwater in de tuin

Regenwater in de tuin is er in 2 varianten. Een folder en een brochure. Deze laatste gaat uitgebreider in op de mogelijkheden van afkoppelen, infiltreren en watergebruik.

Bekijk hier de brochure “Regenwater in de tuin”
Bekijk hier de beknoptere folder die we maakten voor de gemeente Zutphen.

Bekijk hier de folder Regenwater in de tuin

Beide geven informatie over het beter benutten van regenwater in de tuin. Zowel voor de directe neerslag als het water van het dak.

Beide uitgaven zijn gericht op idee- en besluitvorming, praktische uitvoerbaarheid en het genieten van het tuinieren. Waarbij het optimaal benutten van water het uitgangspunt is.
Klik hier voor de uitgebreide prijslijst met kwantumkortingen en mogelijkheden voor maatwerk!

Klik hier voor een proefexemplaar of vrijblijvende offerte!