Brochures

Afkoppelfolder en -Brochure

Zowel de folder als de brochure geven informatie over het beter benutten van regenwater in de tuin, zowel de directe neerslag als water van het dak. Beide uitgaven zijn gericht op idee- en besluitvorming, de praktische uitvoerbaarheid, genieten van tuinieren en op het goed benutten van water. De brochure gaat uitgebreider in op de mogelijkheden van afkoppelen, infiltreren en watergebruik dan de folder. De folder daarentegen heeft een lagere prijs.

Meer informatie over de brochure en folder Regenwater in de tuin, vindt u hier