Voorspelling 2017 Opnieuw Wateroverlast!

De laatste maanden hoorde ik niet veel mensen klagen over deze prachtige dagen in de herfst. Maar velen zijn vast het noodweer van mei, juni en juli niet vergeten. Het heeft enorme schades tot gevolg gehad. Hieronder een kleine greep van de berichten ter herinnering:
•    31 mei 2016 Noodweer veroorzaakt zeker 10 miljoen euro schade
•    2 juni 2016 Onweersbuien zorgen voor wateroverlast
•    7 juni 2016 Regen en onweer veroorzaken overlast in Zuidoost-Nederland
•    23 juni 2016 Onweer en Hagel veroorzaken overlast in Noord-Brabant
•    23 juni 2016 Schade door noodweer Randstad geschat op 20 miljoen euro
•    25 juni 2016 Natste juni ooit gemeten
•    21 juli 2016 Schade door Noodweer in het oosten

Zullen we in 2017 dezelfde koppen in de kranten zien?

Ik vrees van wel. Want extreem weer is een gevolg van de klimaatverandering die gaande is. We kunnen ons er dus maar het beste op instellen en voorbereidingen treffen, zodat we de schades binnen de perken houden.

Wat betekent dit voor gemeentes en woningcorporaties?

In de eerste plaats probeer je als gemeente of woningcorporatie natuurlijk je inwoners of huurders zoveel mogelijk te vrijwaren van overlast, ook van overvloedige neerslag. Je kunt hiervoor zelf maatregelen nemen, maar vaak is hiervoor de medewerking of het volledige initiatief nodig van inwoners en/of huurders. Goede plannen vormen dan de basis en een efficiënte communicatie is onontbeerlijk.

In hoeverre kunnen bewoners de gemeente of woningcorporatie aansprakelijk stellen voor geleden schades als gevolg van overstromingen?

Juridisch steekt dit best lastig in elkaar, doordat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor de afvoer van hemelwater:
‘Op particulier terrein is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater, bij voorkeur naar oppervlaktewater of in de bodem (infiltratie). Pas als de gemeente dit redelijkerwijs niet van hem kan vragen, heeft zij een taak om het afvloeiende hemelwater vanaf de grens van het particuliere perceel af te voeren.’

De eerste verantwoordelijkheid ligt dus bij de perceeleigenaar: de woningeigenaar en in geval van huurwoningen de corporatie of andere verhuurder.

De aanpak van het probleem begint dus in de tuin!

Het mooie is dat er in buurten met tuintjes en gemeenschappelijk groen veel mogelijkheden zijn voor praktische en/of creatieve oplossingen. Bewoners kunnen hier zelf een behoorlijk deel van de overlast beperken of zelfs geheel voorkomen.

Als je hiervoor plannen hebt en je bewoners of huurders hiervoor wilt bereiken en stimuleren om (samen) maatregelen te nemen, dan zijn we je hiermee graag van dienst. Met onder andere de onderstaande communicatiemiddelen:
•    Brochure ‘Hemelwater in de tuin’.
•    Gids ‘Water in de tuin’.
•    Cartoontips

Maatwerk

De genoemde communicatiemiddelen kun je als standaard inzetten, maar we kunnen ook een maateditie van deze uitgaven voor je maken.
Verder kunnen we in overleg nieuw materiaal voor je maken zoals we bijvoorbeeld eerder deden met een Waterkrant en een Regentonfolder.

De bewoners gaan in het voorjaar weer aan de slag in de tuin. Dat geeft je nu nog ruim de tijd een goede campagne of stimuleringsactie voor te bereiden. We zijn je daar graag bij van dienst.

Met vriendelijke groet,

Bert Tijhoff (info @ woonwijzermedia.nl)

 

Woonwijzer Media
Baankstraat 2
7205 AW  Zutphen
woonwijzermedia.nl
0575 51 16 15