StoringCoach doeltreffende tool voor zelfredzaamheid huurder!

Het vergroten van de zelfredzaamheid van de huurder is een hot item. Corporaties hebben – als het om de woning gaat – de huurders altijd veel werk uit handen genomen. Hieraan hangt ook een prijskaartje. In het voortdurende streven naar betaalbare woonruimte, is het een uitdaging om de zelfredzaamheid van de huurder te vergroten. Dat wat een huurder zelf doet, hoeft niet gedaan te worden door een betaalde kracht. En wat een huurder rechtstreeks kan regelen met een reparateur, hoeft niet via de woningcorporatie te lopen. Op deze manier worden onnodige kosten beperkt.

Vooral als het gaat om klein onderhoud en storingen, doet een huurder vaak een beroep op de corporatie. Terwijl hij dit vaak simpel zelf kan regelen of doen, of de storing zelfs had kunnen voorkomen.

De huurder dient hiervoor natuurlijk wel de handvatten te hebben, zodat hij weet wat hij mag en kan doen, en natuurlijk ook hóe en wanneer. Deze wens was eerder de aanleiding om de StoringCoach te ontwikkelen. Hierin kan de huurder heel snel zien wat hij moet doen als een probleem zich voordoet of wat hij kan doen om problemen te voorkomen. Of het nu gaat om het bijvullen van de CV, het schoonhouden van de goten, of een doorlopende kraan of stortbak.

De StoringCoach wordt op maat gemaakt van de betreffende woningcorporatie, aangezien iedere corporatie zijn eigen beleid onderhoud- en storingsbeleid voert en eigen contactrouting heeft. De StoringCoach is er in een papieren en digitale versie (in de eigen site te integreren website-module) ; een app is in afronding.

De door ons ontwikkelde StoringCoach wordt nu al jaren door enkele corporaties naar volle tevredenheid ingezet. Hieronder leest u een aantal ervaringen.

Gebruikerservaring StoringCoach Ressort Wonen: Jan van Dam:

Ressort Wonen bestelde al tweemaal extra exemplaren van de StoringCoach

Ressort Wonen is een van de corporaties die de StoringCoach al enkele jaren naar volle tevredenheid inzet. Jan van Dam, coördinator Woonservice:

‘De StoringCoach ziet er aantrekkelijk uit en is heel praktisch. Alle nieuwe huurders krijgen een exemplaar en verder kunnen mensen die aan de balie komen er een meenemen. We merken ook dat hij goed gebruikt wordt, als mensen bellen over een storing bijvoorbeeld. En als onze opzichters in woningen komen – voor een storing of eindcontrole – zien ze hem vaak in de meterkast hangen, zoals we adviseren.

De StoringCoach is voor ons op maat gemaakt, op basis van ons eigen storingsbeleid en uiteraard gedrukt in onze huisstijl. Onze tevredenheid blijkt trouwens ook wel uit het feit dat we al tweemaal exemplaren van de StoringCoach hebben bijbesteld: eenmaal met een paar kleine aanpassingen en eenmaal ongewijzigd.’

Gebruikerservaring StoringCoach Poort6: Arie van der Wacht:

We hebben de StoringCoach samen met Woonwijzer ontwikkeld, met de bruikbaarheid en de zelfredzaamheid voor onze huurders als uitgangspunt. Dat is volgens ons uitstekend gelukt, want al onze huurders hebben inmiddels een exemplaar ontvangen, en de reacties zijn unaniem heel positief.

In toenemende mate verwijzen onze  medewerkers van het servicebureau bij telefoontjes over storingen naar de StoringCoach. Vaak is de reactie dan: ‘oh, dan kijk ik daar eerst wel even in. Vervolgens bellen ze niet terug … en dat vind ik een heel goed teken!’

De samenwerking met Woonwijzer is ook geheel naar onze tevredenheid verlopen. Er werd constructief en creatief meegedacht en dat is aan het uiteindelijke resultaat goed te zien.  Wij zijn van mening dat we met de StoringCoach een laagdrempelig en goed bruikbaar hulpmiddel voor onze huurders hebben ontwikkeld waar we nog lang plezier van gaan hebben.

Meer weten, kijk dan even op www.storingcoach.nl of neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Bert Tijhoff (info @ woonwijzermedia.nl)

 

Woonwijzer Media

Baankstraat 2

7205 AW  Zutphen

woonwijzermedia.nl

0575 51 16 15