AIDA Marketingmodel Zet Aan Tot Actie!

Huurders en woningeigenaren aanzetten tot Actie met

Marketingmodel AIDA!

Niet de Aida-opera, maar het AIDA-marketingmodel helpt huurders en woningeigenaren zodanig enthousiast te krijgen voor bijvoorbeeld energie besparen, dat ze actie ondernemen. En dat resultaten worden geboekt doordat ze hun gedrag aanpassen of gaan investeren in hun woning.

Route naar succes

AIDA Marketingmodel
Als je als politicus, corporatiebestuurder of beleidsmedewerker weet welk ‘proces’ een bewoner gebruikelijk doorloopt voordat hij tot actie overgaat, kun je je beleid, plannen, communicatie en verwachtingen daarop afstemmen. En heb je de grootste kans op succes.
Marketingmodel AIDA biedt inzicht en handvatten in het communicatieproces naar het zetten van concrete stappen.

AIDA onderscheidt hierbij de fases  Attention, Interest, Desire en Action. Feitelijk is dit een natuurlijk proces, waar je dankbaar gebruik van kunt maken om je doelgroep te bereiken en tot actie te laten bewegen.  De afzonderlijke stappen  moeten in de genoemde volgorde worden doorlopen  om te komen tot de actie die nodig is om de (beleids)doelstellingen te behalen.

A (Attention)

Ten eerste moet de attentie of aandacht (Engels: Attention) van de doelgroep  worden getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de aandacht van de mensen te krijgen. Deze fase is voornamelijk een massa mediale benadering voor het verkrijgen van resultaat in de volgende fase.

I (Interest)

Belangstelling of interesse wekken (Engels: Interest) is de tweede stap in het model. Het doel is om mensen te wijzen op de positieve aspecten van product, merk of actie. Ze moeten geïnteresseerd raken. Mogelijkheden hiervoor zijn het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie), aantrekkelijk aanbod en het schetsen van een (financieel) voordeel. In deze fase vindt de eerste filtering van de doelgroep plaats.

D (Desire)

Het opwekken van drang, verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product of actie. Het gaat om het creëren van het ‘Dat wil ik ook!-gevoel’. Vaak zal de boodschap erop gericht zijn de mensen ervan te overtuigen dat het product of de stap waardevol is.

A (Action)

Actie (Engels: Action) is de laatste fase van het AIDA-model. Het doel van deze fase is mensen te bewegen de stap te zetten naar aankoop of actie. Ze moeten hiervoor wel de gelegenheid hebben of krijgen.

Beproefd model

Het AIDA-model werd voor het eerst gepubliceerd door E.K. Strong in 1925. In de loop van de tijd is het veel toegepast in de reclamewereld. Na diverse verbeteringen en uitbreidingen vormt AIDA nog steeds een belangrijke basis voor campagnes die moeten leiden tot gedragsveranderingen en actie.

Meer Weten?!

Download Hieronder Het Volledige Document:

“Huurders en Woningeigenaren aanzetten tot Actie met Marketingmodel AIDA!”

Het document behandelt:

  • Stimuleren van Energiebesparing met AIDA!
  • Praktijkvoorbeeld Stimuleren Energiebesparing!
  • Praktijkervaring